รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home บริการด้านภาษี
บริการด้านภาษี PDF พิมพ์ อีเมล

114            
ตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการด้านภาษี  มีดังนี้

1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน
ได้แก่

   >> แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง (ภ.ง.ด.1) 
   >> แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)

   >> แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)

   >> แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

2. จัดเตรียมภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่

   >> จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและเตรียมส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
         ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

   >> แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

   >> จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อ
         กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

   >> จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

   >> จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ

3. ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่กิจการของท่าน

     

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ TEL. 086-0896768   LINE ID : banbunchee2


           ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อแผนธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายใหม่ รายใหญ่ รายย่อย
ธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภทการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมืออาชีพ ทีมงานของเราบริการแบบ
มิตรภาพด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ผลงานคุณภาพ ด้วยประสบการณ์และวิชาชีพผู้ทำบัญชี วางแผนและ
อธิบายสิ่งที่ท่านต้องการทราบ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนแบบมิตรภาพ ด้วยความเป็นกันเอง 

        * รับปรึกษาปัญหา การวางแผนงาน วางระบบงานด้านบัญชี ธุรกิจทุกขนาด รายใหญ่ รายย่อย
        * รับทำบัญชี ทำบัญชี รายเดือน ราคามิตรภาพ แต่ผลงานคุณภาพระดับมืออาชีพ
        * บริการด้วนภาษี โดยดูแลและวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาด้านภาษี
        * บริการตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีประสบการณ์

           ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านภาษีที่ถูกต้องตามหลักทำบัญชีและกฎหมายภาษี
จากกรมสรรพากร หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้น
อย่างไร ท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว หรือท่านที่กำลังประสบปัญหาทางด้านทำบัญชี ก็สามารถสอบถามเรา
ได้ฟรี เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานทางการทำบัญชี และไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม
ยกตัวอย่างเช่น
>> ธุรกิจบริการ
>> ธุรกิจซื้อมาขายไป
>> ธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
>> ธุรกิจก่อสร้าง
>> ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
>> ธุรกิจท่องเที่ยว
>> ธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงาน
>> ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
>> ธุรกิจขนส่ง
>> ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 
>> และธุรกิจอื่น ๆ

  

บริการด้านอื่นๆ ของเรา

 

 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2024 เวลา 18:43 น.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF