ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เรารับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และยินดีให้คำปรึกษาฟรี สนใจติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ โทรศัพท์: 02-090-2284-6 แฟกซ์: 02-090-2287, มือถือ: 086-089-6768 Line ID : sunisar2524
Home บริการของเรา
บริการของเรา PDF พิมพ์ อีเมล

                                  

>> บริการรจดทะเบียนธุรกิจ 
อัตราค่าบริการ มีดังนี้

ทางทีมงานของเรามีบริการจดบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่ว่น ได้ภายใน 1 วัน (ออกแบบตรายางได้ตามใจชอบ ฟรี)
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี และตรายาง 1 อัน) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
    - อัตราค่าบริการ 11,000 บาท
2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ฟรีขอเลขผู้เสียภาษี และตรายาง 1 อัน) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง 
    - อัตราค่าบริการ 4,500 บาท
3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมค่าธรรมเนียม,รวมลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว) 
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมค่าธรรมเนียม,รวมลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรรมการ (รวมค่าธรรมเนียม,รวมลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
6. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (รวมค่าธรรมเนียม,รวมลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
7. เพิ่มทุน-ลดทุน(ต่อทุนที่เพิ่ม/ลด 1 ล้านบาท) (รวมค่าธรรมเนียม,รวมลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
8. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดวงตรา (รวมค่าธรรมเนียม,รวมลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
9. จดทะเบียน / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.01/ภพ.09)
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
10. จดทะเบียนร้านค้า จังหวัดปทุมธานี(รวมค่าธรรมเนียม)  
    - ค่าบริการ 900 บาท
11. จดคณะบุคคล/จดทะเบียนพาณิชย์(พร้อมขอเลขผู้เสียภาษี)
    - อัตราค่าบริกา 1,500 บาท
12. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ลูกจ้าง 3 คน ส่วนที่เกิน คิดเพิ่มคนละ 150 บาท)
    - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
13. จดเครื่องหมายการค้า (รวมค่าธรรมเนียม) 
    - อัตราค่าบริการ 10,000 บาท
14. ขอโควต้าต่างด้าว (รวมค่าธรรมเนียม) 
    - ค่าบริการ 2,000 บาท
15. ดำเนินการจดทะเบียนคนต่างด้าว (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
    - อัตราค่าบริการ 10,000 บาท
16. ขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ (Work Permit) *ไม่รวมค่าธรรมเนียม 
    - อัตราค่าบริการ 10,000 บาท
17. ขอ/ต่อ วีซ่า (Visa) 1 ปี (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
    - อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

>> บริการด้านภาษี
1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน
ได้แก่

   - แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง (ภ.ง.ด.1) 
   - แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)

   - แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)

   - แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

2. จัดเตรียมภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่

   - จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและเตรียมส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
      (ภ.ง.ด.51)

   -  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

   - จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อ
     กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

   - จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 10:07 น.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF