ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เรารับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และยินดีให้คำปรึกษาฟรี สนใจติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ โทรศัพท์: 02-090-2284-6 แฟกซ์: 02-090-2287, มือถือ: 086-089-6768 Line ID : sunisar2524 & Line ID : @banbunchee
Home ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล PDF พิมพ์ อีเมล

          

          ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้ 

          - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

          - รอบระยะเวลาบัญชี

          - กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

          - เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ

          - เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ (รายการต้องห้าม)

          - อัตราภาษีและการคำนวณภาษีบัญชีอัตราภาษี 

          - การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  

                                                                                                                                                                                               ที่มา : กรมสรรพากร

                                                                                                                                                                        

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 23:14 น.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF