รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home การแก้ไขรายการในใบกำกับภาษี และรายงานภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องทราบ

การแก้ไขรายการในใบกำกับภาษี และรายงานภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องทราบ

เป็นไปตามนโยบายการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะส่งผลต่อการขยายฐานภาษีเงินได้ด้วย ตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กรมสรรพากรกู้เงินประมาณ 2 พันล้านบาท เพื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์และกำลังเจ้าหน้าที่ทำโครงการเชื่อมโยงระบบใบกำกับภาษีตั้งแต่ต้นยันปลายทางเพื่อขยายฐานภาษี ในที่สุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมสรรพากรออกประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194 ,195,196 ,197 แก้ไขหลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ  มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ ดังเอกสารแนบ

 

** ดาวน์โหลดประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ทั้ง 4 ฉบับ ตามไฟล์แนบ (pdf. ไฟล์)

การแก้ไขรายการในใบกำกับภาษี และรายงานภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องทราบ
ประกาศฉบับที 194 เรื่องกำหนดข้อความอื่นในใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 (7) แห่งประมลรัษฏากร
ประกาศฉบับที 195 เรื่องกำหนดข้อความอื่นในใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 (7) แห่งประมลรัษฏากร
ประกาศฉบับที 196 เรื่องกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมลรัษฏากร
ประกาศฉบับที 197 เรื่องกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจัดทำรายการ การลงรายการในใบรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมลรัษฏากร

 

ที่มา : http://nukbunchee.com/Webboard/index.php?topic=287.0

 
Joomla SEO powered by JoomSEF