รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home ห้องสนทนา ปัญหาการทำบัญชีรายเดือน เอกสารสำคัญที่ต้องนำส่งรายเดือนมีอะไรบ้างคะ
 กระดานสนทนา :: ปัญหาการทำบัญชีรายเดือน
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :เอกสารสำคัญที่ต้องนำส่งรายเดือนมีอะไรบ้างคะ.. 23-09-2012 19:01:23 
เก๋

บุคคลทั่วไป

เอกสารสำคัญที่ต้องนำส่งทาง บริษัท เรืองหิรัญการบัญชี มีอะไรบ้างค่ะ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เอกสารสำคัญที่ต้องนำส่งรายเดือนมีอะไรบ้างคะ.. 22-04-2014 02:52:59 
เน่า

บุคคลทั่วไป
นั่นดิ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เอกสารสำคัญที่ต้องนำส่งรายเดือนมีอะไรบ้างคะ.. 22-04-2014 20:01:49 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
 

เอกสารที่ต้องเตรียมในแต่ละเดือน

1)              ใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงินด้านขาย (สำเนา)

2)               ใบกำกับภาษีซื้อ/ใบเสร็จรับเงินด้านซื้อ(ต้นฉบับ)

3)               หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ทั้งที่โดนผู้ซื้อหักไว้ และที่ เราหักผู้ขาย) ถ้ามี

4)               สมุดเงินฝากธนาคาร และ  Statement ของทุกธนาคาร

5)              ใบสรุปเงินเดือน (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานให้ไป)

6)              เอกสารด้านการจ่ายทั้งหมดเช่น (แต่ทุกอย่างบิลจะต้องออกในชื่อบริษัท)

-                    ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์

-                    ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน

-                    ค่าซ่อมแซมสำนักงาน ค่าซ่อมแซมรถ ค่าเบี้ยประกันภัยรถ

-                         ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าเช่าอื่นๆ (หัก ณ ที่จ่าย  5 เปอร์เซ็นต์)

-                    ค่าหนังสือและวารสาร  ค่าหนังสือพิมพ์

-                    ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ

-                    ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเบี้ยปรับ  ค่าอากรอื่นๆ

-                    ค่ารับรอง

-                     ค่านายหน้า (หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์)

-                    ค่าอมรมและสัมมนา

-                    ค่าโฆษณา ( หัก ณ ที่จ่าย 2 เปอร์เซ็นต์)

-                    ค่าขนส่ง( หัก ณ ที่จ่าย 1  เปอร์เซ็นต์)

-                    เงินบริจาค

เอกสารที่ต้องเตรียมในแต่ละเดือน

  1. ใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงินด้านขาย (สำเนา)
  2. ใบกำกับภาษีซื้อ/ใบเสร็จรับเงินด้านซื้อ(ต้นฉบับ)
  3. หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ทั้งที่โดนผู้ซื้อหักไว้ และที่ เราหักผู้ขาย) ถ้ามี
  4. สมุดเงินฝากธนาคาร และ Statement ของทุกธนาคาร
  5. ใบสรุปเงินเดือน (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานให้ไป)
  6. เอกสารด้านการจ่ายทั้งหมดเช่น (แต่ทุกอย่างบิลจะต้องออกในชื่อบริษัท)

-                    ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์

-                    ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน

-                    ค่าซ่อมแซมสำนักงาน ค่าซ่อมแซมรถ ค่าเบี้ยประกันภัยรถ

-                         ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าเช่าอื่นๆ (หัก ณ ที่จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์)

-                    ค่าหนังสือและวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์

-                    ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ

-                    ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเบี้ยปรับ ค่าอากรอื่นๆ

-                    ค่ารับรอง

-                    ค่านายหน้า (หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์)

-                    ค่าอมรมและสัมมนา

-                    ค่าโฆษณา ( หัก ณ ที่จ่าย 2 เปอร์เซ็นต์)

-                    ค่าขนส่ง( หัก ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์)

-                    เงินบริจาค

 
IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard


Joomla SEO powered by JoomSEF